สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นระยะสั้น ระยะยาว

กนก เฮลท์ แคร์ เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นระยะสั้น ระยะยาว และผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานบริการของสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย โดยทีมงานคุณภาพซึ่งดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยสร้างความพร้อมให้กับครอบครัวต่อการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน