ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท กนก เฮลท์ โซลูชั่นส์ จำกัด

30/312 ซอย งามวงศ์วาน 47 แยก 1-3
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  02 591 9312

  098 930 3779, 090 959 3360

  kanok.care
  กนก เฮลท์ แคร์ (@kanokhealth)
  kanokhealthcare@gmail.com
  www.kanokhealthcare.com