อัตราค่าบริการรายเดือน

อัตราค่าห้องพักและบริการ รายเดือน     

พิเศษ : ส่วนลด 30-35 % ตลอดปี 2564

ราคาเริ่มต้น 29,XXX บาท 

*ห้องหลายแบบให้เลือก ตามความเหมาะสมของผู้รับบริการ

พิเศษ

** เริ่มต้น** 29,XXX บาท

ปลอดภัย ให้คำปรึกษาสำหรับการดูแลที่เหมาะสมของผู้ป่วยเฉพาะราย

กนก เฮลท์ แคร์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและพักฟื้นผู้ป่วย

  ห้องพักจัดระบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยเน้นการฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัด ปลอดภัยต่อการดูแลผู้ป่วย สะอาด บรรยากาศห้องพักปลอดโปร่ง

ติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มกดขอความช่วยเหลือประจำเตียง

ตลับเตือนภัยติดตัวกรณีเรียกขอความช่วยเหลือ

จัดสถานที่เชิงพัฒนาทักษะทางสังคม สร้างบรรยากาศกระตุ้นการรับประทานอาหารและกิจกรรมเสริมเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูร่างกาย


อัตราค่าห้องพักและบริการ

ห้องรวม (Share Room 8-9 เตียง) ชั้น 2 

ราคาปกติ (บาท)ลด 35 % (บาท)ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อวัน (บาท)รับฟรีคูปองกายภาพบำบัด
45,000 (8 เตียง)29,250975มูลค่า 2,400 บาท (2 ใบ)
50,000 (9 เตียง)32,5001,083มูลค่า 2,400 บาท (2 ใบ)

ห้องรวมเฉพาะด้านกายภาพ (Intensive Rehab) ชั้น 3

ราคาปกติ (บาท)ลด 35 % (บาท)ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อวัน (บาท)รับฟรีคูปองกายภาพบำบัด
55,000 (5 เตียง)35,7501,192มูลค่า 2,400 บาท (2 ใบ)

ห้องคู่ (Double Room: Private) ชั้น 4

ราคาปกติ (บาท)ลด 30 % (บาท)ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อวัน (บาท)รับฟรีคูปองกายภาพบำบัด
60,000 (2 เตียง)42,0001,400มูลค่า 2,400 บาท (2 ใบ)

ห้องเดี่ยว (Single room) ชั้น 4

ราคาปกติ (บาท)ลด 30 % (บาท)ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อวัน (บาท)รับฟรีคูปองกายภาพบำบัด
65,000 (1 เตียง)45,5001,517มูลค่า 2,400 บาท (2 ใบ)

อัตรานี้รวม:

 • แพทย์ตรวจเยี่ยม 
 • พยาบาลวิชาชีพ 24 ชั่วโมง
 • กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
 • ดูแลเครื่องแต่งกาย และที่นอน
 • อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง
 • ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น ทำความสะอาดห้องพัก

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ยารักษาโรคประจำตัว
 • เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 • แผ่นรองซับ
 • ของใช้ประจำตัว (สบู่ ยาสีฟัน แชมพู)

งานบริการเสริมพิเศษ

 • การประเมินสุขภาพ ตามหลักวิชาการที่เหมาะสมกับโรคและสภาพร่างกาย
 • จัดทำรายงานข้อมูลสุขภาพ ยาของผู้ป่วยให้กับครอบครัวรายเดือนและก่อนกลับบ้าน
 • จัดทำแผนการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายร่วมกับทีมนักกายภาพบำบัด พยาบาล เภสัชกร และแพทย์ (กรณีพิเศษ)
 • บริการอาหารตามโภชนาการที่เหมาะสมและโภชนบำบัด (Therapeutic Nutrition) (กรณีพิเศษ)
 • บริการอาหารปั่นผสม (Blenderized formula) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค กำหนดโดยนักกำหนดอาหาร (กรณีพิเศษ)
 • จัดบริการพาผู้ป่วยพบแพทย์ที่โรงพยาบาล (กรณีพิเศษ)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการที่ กนก เฮลท์ แคร์

 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 2. กลุ่มผู้สูงอายุโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยต้องการฟื้นฟูสภาพหลังการผ่าตัด
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีอาการทางจิตเวช
 4. ไม่มีภาวะป่วยเฉียบพลันหรือเป็นโรคระยะสุดท้าย
 5. ผู้ป่วยต้องมีสัญญาณชีพคงที่
 6. กรณีเพิ่งย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล ต้องให้แพทย์รับทราบและอนุญาต พร้อมใบส่งตัว
 7. สำเนาประวัติและรายละเอียดการรักษาของปัจจุบัน
 8. เตรียมยาประจำตัวและของใช้ส่วนตัว ห้ามนำของมีค่า
 9. แจ้งข้อมูลประวัติร่างกาย การแพ้ยา แพ้อาหาร