การเดินทาง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและพักฟื้นผู้ป่วย
Kanok Health Care

30/312  ซอย งามวงศ์วาน 47 แยก 1-3
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

*** ดาวน์โหลด Brochure (ภาษาไทย)  ***

Brochure For English version

Download Here